Sunday, 30 April 2017 14:18

Official results of tournament Road to WWFC4 Irpen.

 

 

Aleksandra Deyneko (Lubny, Scorpion) vs Solomia Stefanishyn (Irpen, Number One)

Winner - Solomia Stefanishyn

Gym/Team - Number One

Method - Submission (Ground Choke)

Round - 1

Time - 2:45

Referee - Vladimir Shemarov

 

Oleg Kucheryavy (Lubny, Scorpion) vs Sergey Shabotenko (Hostomel, Horting-Hostomel)

Winner - Oleg Kucheryavy

Gym/Team - Scorpion

Method - Submission (Ground'n'Pound)

Round - 1

Time - 2:41

Referee - Vladimir Shemarov

 

Mirza Beruashvili (Kiev) vs Yuriy Saakyan (Chernigov, Hand-to-Hand fight)

Winner - Yuriy Saakyan

Gym/Team - Hand-to-Hand fight

Method - TKO

Round - 1

Time - 2:50

Referee - Aleksandr Gingizov

 

Asya Bondar (Kamenskoe, Adrenaline) vs Irina Melenevskaya (Irpen, Number One)

Winner - Asya Bondar

Gym/Team - Adrenaline

Method - TKO (Ground'n'Pound)

Round - 2

Time - 2:10

Referee - Aleksandr Gingizov

 

Aleksandr Lyman (Kremenchug, Sparta) vs Evgeniy Lisovskiy (Hostomel, Horting-Hostomel)

Winner - Evgeniy Lisovskiy

Gym/Team - Horting-Hostomel

Method - Unanimous Decision

Round - 2

Time - 5:00

Referee - Aleksandr Gingizov

 

Oleg Zelenyuk (Irpen, Number One) vs Sergey Perepelitsa (Hostomel, Horting-Hostomel)

Winner - Oleg Zelenyuk

Gym/Team - Horting-Hostomel

Method - TKO (Ground'n'Pound)

Round - 1

Time - 3:58

Referee - Aleksandr Gingizov

 

Oleg Nagorny (Vinnits, Sich) vs Yuriy Filonenko (Irpen, Number One)

Winner - Yuriy Filonenko

Gym/Team - Number One

Method - Unanimous Decision

Round - 2

Time - 5:00

Referee - Aleksandr Gingizov

 

Aleksandr Barabash (Chernigov, Hand-to-Hand fight) vs Bahtier Rustamov (Kamenskoe, Adrenaline)

Winner - Aleksandr Barabash

Gym/Team - Hand-to-Hand fight

Method - Submission (Armbar)

Round - 1

Time - 3:50

Referee - Vladimir Shemarov

 

Fares Ziam (France, Lyon) vs Artyom Tanshyn (Ukraine, Dnepr)

Winner - Fares Ziam

Gym/Team - WWFC

Method - Submission (Ground'n'Pounds, Elbows)

Round - 1

Time - 3:18

Referee - Vladimir Shemarov

 

Supervisor - Vladimir Shemarov

President of WWFC - Vladimir Teslya